6035 North Northwest Highway, Suite 201, Chicago, IL 60631

Office Hours: Mon. - Fri. 9am - 5pm | Tues. til 9pm | Sat. by appt.

Call Us773-631-7100

Izabela Czajkowska, J.D.

Adwokat

adwokat od planowania majątkowego w Edgebrook
Super Lawyers Lead Counsel Rated

O Izabeli Czajkowskiej

Mecenas Izabela Czajkowska koncentruje swoją praktykę na prawie majątkowym, planowaniu i zarządzaniu funduszami powierniczymi, prawie spadkowym oraz sporach i postępowaniach sądowych związanych z prawem majątkowym i spadkowym. Mec. Czajkowska pomaga również w planowaniu opieki prawnej dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach. Mec. Czajkowska zajmuje się także w postępowaniach związanych z ustanowieniem opieki prawnej oraz udziela się jako wolontariusz w roli kuratora sądowego (Guardian Ad Litem) w Sądzie okręgowym powiatu Cook. Dodatkową dziedziną specjalizacji mecenas Czajkowskiej jest krajowe a także międzynarodowe prawo podatkowe i planowanie biznesowe, kontrowersje podatkowe dotyczące korporacji i osób indywidualnych. Mec. Czajkowska doradza również klientom w sprawach biznesowych z zakresu transferu i ochrony aktywów a także w transakcjach firmowych (sporządzanie umów i oferowanie różnych rozwiązań biznesowych), partnerskich i z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Mec. Izabela Czajkowska została wyróżniona jako Super Prawnik Illinois, jako Wschodząca Gwiazda 2014-2017, w kategorii planowania nieruchomości i sporach spadkowych. Jest to wyróżnienie, do którego rocznie kwalifikuje się zaledwie 2.5% adwokatów w naszym stanie a wyróżniony prawnik jest wybierany przez zespół badawczy Super Lawyers.

Doświadczenie zawodowe

Po ukończeniu studiów i zdobyciu dyplomu BA w dziedzinie rachunkowości, Mec. Czajkowska pracowała w swoim zawodzie, a do jej obowiązków należało wszystko od księgowości do przygotowywania podatków. Podczas studiów prawniczych Mec. Czajkowska uzyskała licencję CPA. Pierwsze kroki w profesji prawnej Mec. Czajkowska stawiała jako adwokat podatkowy, doradzając klientom, zarówno lokalnym jak i międzynarodowym w zakresie biznesowego prawa podatkowego oraz strategii i planowania biznesowego oraz podatkowego. Niedługo później Mec. Czajkowska poszerzyła swoje kwalifikacje o prawo obejmujące planowanie majątkowe oraz spory spadkowe, co doskonale uzupełnia się z prawem podatkowym i obecnie stanowi główne dziedziny praktyki Mec. Czajkowskiej.

Wykształcenie

Mec. Czajkowska jest absolwentem University of Illinois w Chicago, gdzie uzyskała tytuł Bachelor of Science w dziedzinie rachunkowości z wyróżnieniem. Posiada także stopień Doktora Prawa w Chicago-Kent College of Law. Mec. Czajkowska posiada również uprawnienia Certified Public Accountant i może występować przed Trybunałem Skarbowym Stanów Zjednoczonych. Mówi biegle po polsku.

Życie prywatne

Mec. Czajkowska dorastała w Polsce a do Stanów Zjednoczonych przyjechała z rodzicami i siostrą mając trzynaście lat. Obecnie mieszka w Hoffman Estates z mężem i dwiema małymi córkami. Lubi jazdę na rowerze, bieganie i czytanie. Oprócz tego, że udziela się jako wolontariusz, oferując Polonii bezpłatne porady prawne, udziela się jeszcze jako Kurator sądowy poprzez organizację Chicago Volunteer Legal Services.

Chicago Bar Association NAELA Illinois State Bar Association NAELA
Otte & Czajkowska, LLC
LinkedIn
Search
Back to Top